INDICA STRAIN

Afghan Kush

$240.00$1,200.00

SATIVA STRAIN

AK-47

$200.00$1,200.00

HYBRID STRAIN

Banana Kush

$240.00$1,200.00

SATIVA STRAIN

Blue Dream

$200.00$1,200.00

INDICA STRAIN

Fat Banana

$250.00$1,200.00

INDICA STRAIN

Gelato Weed

$200.00$1,200.00

SATIVA STRAIN

Girl Scout Cookies

$240.00$1,200.00

INDICA STRAIN

Godfather OG

$240.00$1,200.00

SATIVA STRAIN

Green Crack

$200.00$1,200.00

INDICA STRAIN

Jack Herer

$200.00$1,200.00

Moon Rocks

Moon Rocks

$270.00$1,250.00

INDICA STRAIN

OG Kush

$240.00$1,200.00